Kontakt

Na wszelkie pytania związane z bezpieczeństwem grzybów, na które nie udało się Państwu znaleźć odpowiedzi na tej stronie, odpowiedzą pracownicy wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarnych:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
WSSE Wrocław
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73/77
50-950 Wrocław,
tel. (0-71) 328-30-41 do 49;
fax: (0-71) 328-35-92;
www: wssewroclaw.pis.gov.pl
e-mail: sekretariat@wsse.wroclaw.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Jacek Klakočar
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
WSSE Bydgoszcz
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz,
tel. (0-52) 37-618-00;
fax: (0-52)345 98 40;
www: www.pwisbydgoszcz.pl
e-mail: org@pwisbydgoszcz.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Jerzy Kasprzak
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
WSSE Lublin
ul.Pielęgniarek 6
20-708 Lublin,
tel. (0-81) 743-42-72;
fax: (0-81) 743-46-86;
www: wsselublin.pis.gov.pl
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Mirosław Starzyński
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
WSSE Gorzów Wielkopolski
ul. Mickiewicza 12b
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. (0-95) 722-60-57;
fax: (0-95) 722-46-52;
www: www.wsse.gorzow.pl
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Dorota Konaszczuk
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
WSSE Łódź
ul. Wodna 40
90-046 Łódź,
tel. (0-42) 253-62-00;
fax: (0-42) 253-62-19;
www: www.pis.lodz.pl
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Urszula Sztuka-Polińska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
WSSE Kraków
ul. Prądnicka 76
31-202 Kraków,
tel. (012) 254-95-55;
fax: (012) 416-20-93;
www: www.wsse.krakow.pl
e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Michał Seweryn
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
WSSE Warszawa
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa,
tel. (022) 620-90-01 do 06;
fax: (022) 624-82-09;
www: www.wsse.waw.pl
e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
WSSE Opole
ul. Adama Mickiewicza 1
45-367 Opole,
tel. (077) 442-69-00
fax: (077) 442-69-04
www: www.wsse.opole.pl
e-mail: wsse.opole@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Anna Matejuk
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
WSSE Rzeszów
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów,
tel. (017) 852-21-11;
fax: (017) 852-22-92;
www: www.wsse.rzeszow.pl
e-mail: sekretariat@wsse.rzeszow.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Szczepan Jędral
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
WSSE Białystok
ul. Legionowa 8
15-099 Białystok,
tel. (085) 740-85-40;
fax: (085) 740-48-99;
www: www.wsse.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl
p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Elżbieta Abramowicz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
WSSE Gdańsk
ul. Dębinki 4
80-211 Gdańsk,
tel. (058) 344-73-00;
fax: (058) 520-32-53;
www: www.wsse.gda.pl
e-mail: poczta@wsse.gda.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Dariusz Cichy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
WSSE Katowice
ul. Raciborska 39
40-957 Katowice,
tel. (032) 351-23-00;
fax: (032) 351-23-18;
www: www.wsse.katowice.pl
e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Grzegorz Hudzik
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
WSSE Kielce
ul. Jagiellońska 68
25-734 Kielce,
tel. (041) 365-54-00;
fax: (041) 345-18-73;
www: www.wsse-kielce.pl
e-mail: sekretariat@wsse-kielce.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Elżbieta Socha-Stolarska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
WSSE Olsztyn
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn,
tel. (0-89) 524-83-00;
fax: (089) 679 16 99;
www: www.wsse.olsztyn.pl
e-mail: wsse.olsztyn@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Janusz Dzisko
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
WSSE Poznań
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań,
tel. (061) 854-48-00;
fax: (061) 852-50-03;
www: www.wsse-poznan.pl
e-mail: sekretariat@wssepoznan.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Andrzej Trybusz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
WSSE Szczecin
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin,
tel. (091) 462-40-60;
fax: (091) 462-46-40;
www: www.wsse.szczecin.pl
e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Małgorzata Domagała-Dobrzycka
Reklamy