Grzyby jadalne

Poniżej przedstawione grzyby zostały uznane w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 jako jadalne.

Główny Inspektor Sanitarny przypomina, aby spożywać wyłącznie grzyby jadalne poddane obróbce termicznej, takiej jak smażenie lub gotowanie.

Reklamy